Điều khoản sử dụng MXH Lành Mạnh

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều 1: Đăng ký

1.  Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng Mạng xã hội Lành Mạnh.

2.  Người Sử Dụng nên cập nhật, hoàn thiện thông tin tài khoản Mạng xã hội Lành Mạnh để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

3.  Người sử dụng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.  Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh cho Người sử dụng.

4.  Nếu Người sử dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo ngay cho  Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife thông qua mail: [email protected]

5.  Một số tính năng của Mạng xã hội Lành Mạnh yêu cầu Người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng Mạng xã hội Lành Mạnh được tốt nhất.

Điều 2: Sử dụng tài khoản, mật khẩu

1.  Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản. Với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Mạng xã hội Lành Mạnh.

2.  Chủ tài khoản có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu của mình, nếu mật khẩu cấp hoặc bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Mạng xã hội Lành Mạnh sẽ không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh.

3.  Mạng xã hội Lành Mạnh có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản vi phạm các quy định của pháp luật trong đăng tải nội dung.

Điều 3: Đăng nhập

1.  Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được Mạng xã hội Lành Mạnh cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Mạng xã hội Lành Mạnh.

2.  Bạn không được dùng tài khoản của người khác để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của Mạng xã hội Lành Mạnh.

Điều 4: Các hành vi cấm

Khi sử dụng sản phẩm Mạng xã hội Lành Mạnh, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1.  Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Mạng xã hội Lành Mạnh nhằm mục đích:

– Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.

– Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

– Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

2.  Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng Mạng xã hội Lành Mạnh nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Mạng xã hội Lành Mạnh.

3.  Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Mạng xã hội Lành Mạnh.

4.  Khi giao tiếp với người dùng khác, Người sử dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

5.  Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

6.  Lợi dụng mạng xã hội Mạng xã hội Lành Mạnh để thu thập thông tin của Người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người sử dụng khác.

7.  Đặt thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

8.  Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

9.  Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Mạng xã hội Lành Mạnh hoặc Bảo tàng Radio dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

10. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Mạng xã hội Lành Mạnh mà không có sự đồng ý bằng văn bản của  Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife.

11. Lợi dụng Mạng xã hội Lành Mạnh để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

12. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Mạng xã hội Lành Mạnh.

13. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

14. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

15. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của Mạng xã hội Lành Mạnh bằng văn bản.

16. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của Mạng xã hội Lành Mạnh. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Mạng xã hội Lành Mạnh bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của Mạng xã hội Lành Mạnh bằng văn bản.

17. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Mạng xã hội Lành Mạnh xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

18. Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

19. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Mạng xã hội Lành Mạnh.

20. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Mạng xã hội Lành Mạnh.

21. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Mạng xã hội Lành Mạnh.

22. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của  Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife.

Điều 5: Quy tắc xử lý vi phạm

1.  Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

2.  Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người sử dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản Mạng xã hội Lành Mạnh.

3.  Nếu tài khoản Mạng xã hội Lành Mạnh bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

Điều 6: Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

1.  Khi đăng ký tài khoản Mạng xã hội Lành Mạnh, Người sử dụng được sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ trong sản phẩm Mạng xã hội Lành Mạnh.

2.  Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Bảo tàng Radio sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và  Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

4.  Người sử dụng có trách nhiệm tháo gỡ những nội dung vi phạm do mình đăng tải ngay lập tức đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về nội dung đăng tải đó.

5.  Người sử dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho  Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

6.  Khi phát hiện ra lỗi của Mạng xã hội Lành Mạnh, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua email [email protected]

7.  Người sử dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng sản phẩm Mạng xã hội Lành Mạnh này.

8.  Người sử dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm  Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

9. Bất kỳ nội dung, clip, video, thông tin, bình luận, hình ảnh hoặc nội dung khác được đăng tải bởi Người sử dụng trên Mạng xã hội Lành Mạnh, Người sử dụng đồng ý rằng (i) tự chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải; và (ii)  Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife và Mạng xã hội Lành Mạnh được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

10. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Mạng xã hội Lành Mạnh

Các quyền cơ bản:

1.   Công ty Cổ phần Truyền thông GreenLife và Mạng xã hội Lành Mạnh được yêu cầu các Thành viên và người sử dụng Dịch vụ cung cấp các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ;

2.  Nhà Cung Cấp có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang Mạng xã hội Lành Mạnh tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

3.  Nhà Cung Cấp có toàn quyền thay đổi những nội dung trong Thỏa Thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ trên Mạng xã hội Lành Mạnh sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.

4.  Nhà Cung Cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

5.  Nhà Cung Cấp có toàn quyền từ chối việc truy cập của người sử dụng vào Mạng xã hội Lành Mạnh hoặc bất kỳ phần nào của website/wapsite ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong Thỏa Thuận này.

6.  Nhà Cung Cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên Mạng xã hội Lành Mạnh.

7.  Nhà Cung Cấp được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi một cách hoàn toàn miễn phí.

8.  Nhà Cung Cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.

9.  Nhà Cung Cấp không bảo đảm, hoặc cam kết rằng mỗi phần của Mạng xã hội Lành Mạnh không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho người sử dụng.

10. Yêu cầu người sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên trên Mạng xã hội Lành Mạnh sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc/và vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu người sử dụng Dịch Vụ và/hoặc các thành viên trên website không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin có tính chất nêu trên thì Ban quản trị Mạng xã hội Lành Mạnh có quyền từ chối, ngừng cung cấp Dịch Vụ;

11. Mạng xã hội Lành Mạnh có thể sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Mạng xã hội Lành Mạnh. Các chính sách này sẽ được công bố trên Mạng xã hội Lành Mạnh tại từng thời điểm theo quyết định của ban quản trị website;

12. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, Nhà Cung cấp có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được phát sóng bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng hoạt động của Người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người sử dụng khác, Nhà Cung cấp sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm nhà Cung cấp có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được phát sóng bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng hoạt động trên Mạng xã hội Lành Mạnh của Người sử dụng vi phạm. Mạng có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, Nhà Cung cấp sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Nhà Cung cấp là quyết định cuối cùng và Người sử dụng đồng ý chấp hành.

13. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng Dịch Vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên đã được cấp, hoặc được công nhận bởi Mạng xã hội Lành Mạnh trước đó sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Các nghĩa vụ cơ bản

1.  Cung cấp dịch vụ Mạng xã hội Lành Mạnh theo đúng những cam kết, mục tiêu đã đề ra trong Thỏa Thuận này;

2.  Đảm bảo thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng Dịch Vụ; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

3.  Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

4.  Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của NĐ72;

5.  Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của NĐ72 khi có yêu cầu;

6.  Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

7.  Cam kết luôn đảm bảo ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

8.  Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

9.  Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

10. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nhà Cung Cấp nằm trong diễn đàn và bị giới hạn bởi pháp luật, vì vậy Nhà Cung Cấp không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ thông tin, vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào giao dịch thông qua Mạng xã hội Lành Mạnh.

11. Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà Cung Cấp cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý về người sử dụng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đối với những tổn thất, dù là trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại về kinh tế phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên Mạng xã hội Lành Mạnh, ngay cả khi Mạng xã hội Lành Mạnh không có khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

12.Các liên kết tại Mạng xã hội Lành Mạnh có thể dẫn người sử dụng tới các website khác, Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

13.Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm nếu thông tin được các thành viên của Mạng xã hội Lành Mạnh đưa lên không được cập nhật theo mong muốn của người sử dụng. Theo đó, Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về các thông tin mà thành viên của Mạng xã hội Lành Mạnh đăng tải lên.

14. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mạng xã hội Lành Mạnh.

15. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Mạng xã hội Lành Mạnh, tuy nhiên nhà Cung cấp chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.